El projecte

El projecte Escola de Dansa Solsona és un projecte il·lusionant, que neix amb la vocació de difondre la cultura artística i l’aprenentatge d’aquestes arts a Solsona. És per això que la nostra escola vol incloure, juntament amb els ensenyaments de dansa per a nens, nenes, joves i adults, els ensenyaments dels balls esportius.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu a Catalunya, situa els ensenyaments artístics dins del sistema educatiu com a ensenyaments de règim especial; l’Escola de Dansa Solsona persegueix les mateixes finalitats: “proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa”.

El Projecte Escola de Dansa Solsona comptarà amb tres línies de treball pedagògic i una de recreativa per a adults i sèniors:

Seguint, doncs, aquest itinerari formatiu, L’Escola de Dansa de Solsona desenvoluparà el seu propi projecte curricular, sempre a partir dels objectius i continguts de les matèries que s’exigeixen per poder accedir a nivells professionalitzadors, mitjançant una programació feta pel propi centre. Aquesta programació també inclourà en l’especialitat de dansa clàssica, el sistema d’aprenentatge de la Royal Academy of Dance, un sistema de reconegut prestigi Internacional i considerat com un dels pioners i més efectius en l’aprenentatge de la dansa clàssica.

D’acord amb l’interès dels alumnes inscrits i seguint les pautes dels ensenyaments artístics del Sistema Educatiu a Catalunya, els nivells i assignatures que l’Escola de Dansa oferirà, de moment, aquest primer any seran:

L’Escola de Dansa Solsona desenvoluparà el seu propi projecte anual, per mitjà de: