BEAUTY FUN – Ballet per Adults

Ballet Adults – Beauty Fun

Beauty Fun es Ballet per Adults, El Ballet per adults renova el teu cos. La dansa clàssica en aquestes edats és molt convenient i la preparació tècnica que adquireixen els alumnes els motiva per a la pràctica d’altres disciplines. Ajuda a corregir problemes posturals i augmenta l’auto-disciplina. La nostra metodologia, a més inclou la fàcil assimilació i comprensió del vocabulari clàssic, per tant els alumnes executaran ràpidament els passos, moviments i coreografies més complexes. Pel plaer que experimentareu, val la pena aquesta activitat.

Es una activitat molt adequada tant per  mames com per  papes. En pocs dies el voste cos anirà a millor.

Ballet per Adults -Nivell assumible per a tothom.
Dilluns i Dimecres   de 21:00 a 22:00 h
2 hores setmanals / 39 €

No hi ha limitació d’ Edat

NORMATIVA DE L’ESCOLA DE DANSA SOLSONA