CLASSES PARTICULAR

A l'Escola Dansa Solsona s'ofereixen classes particulars de ball, individuals o en parella, amb horari i dia a convenir

Més informació

Classes Particulars