fbpx
Title Image

Preguntes freqüents

Home  /  Preguntes freqüents

Com em registro?

Tots els nous alumnes, han d’omplir un formulari d’inscripció i signar el document de protecció de dades, abans de ballar amb nosaltres.
Faràn falta uns documents, en el moment de la inscripció:

  • Foto tipos carnet de l’alumine/a.
  • Fotocopia del seu DNI i del CatSalut.
  • Fotocópia del DNI del pare,mare o tutor legal.
  • Paper del merge, conforme el nou alumne/a, es apte per la dansa. (Aquest paper, es pot portar durant el curs)

Veure normativa de l’escola

Em puc apuntar un cop iniciat el curs?

Si. No hi ha cap problema, sempre que no s’hagin començat els balls per el Festival de Dansa de l’any en curs.

Veure normativa de l’escola

Com funciona el pagament?

Cada any, cobrem una matrícula durant el mes d’agost anterior al nou curs. També la cobrem als alumnes que s’apunten, amb el curs iniciat.
Cada mes, els 5 primers dies, enviam el rebut de la mensualitat al banc respectiu. Normalment, un rebut per familia.
Si el rebut es retornat, les despeses de la devolución s’apliquen al alumne.

Veure normativa de l’escola

Com he d’anar vestit a les classes?

Cada disciplina te la seva roba i calçat. En general, ha de ser comoda i que permeti veure el cos sencer de l’alumne/a. al professor/a. En quan al calçat, no es pot portar posat des del carrer, s’ha de canviar abans d’entrar a la classe.
En la Normativa de l’Escola hi ha el detall per a cada disciplina.

Veure normativa de l’escola

 

 

Doneu estudis de dansa reglats?

A Catalunya, L’Escola de Dansa Solsona és una escola autoritzada del Departament d’Ensenyaments de la Generalitat de Catalunya, RESOLUCIÓ EDU/1371/2021, de 5 de maig, del DOGC: Codi 25020276, no dóna títols acadèmics, però prepara l’alumnat per anar al conservatori de dansa a fer els graus professionals.

Les escoles de dansa autoritzades són les úniques escoles que estan dins del sistema educatiu a Catalunya. Compleixen les normatives que exigeix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya pel que fa a les titulacions acadèmiques del professorat, condicions arquitectòniques, higièniques, acústiques i de seguretat previstes a la legislació vigent i supeditades a inspeccions anuals per part del Departament d’Educació..

 

Veure normativa de l’escola

Pero sé que feu examens de la RAD?

Fina Comas, la directora, està titulada també per la Royal Academy of Dance amb seu a Londres. Per tant, pot oferir al seu alumnat els cursos i els diplomes, prèvia exàmen de nivell, que cada any fa la Royal.

Participar en aquestes proves, te caràcter voluntari entre els estudiants de més nivell.

Els exàmens de la RAD formen part d’un sistema d’avaluacions reconegut internacionalment, basat en la investigació i les pràctiques acadèmiques de vint organitzacions guardonades. Aquestes organitzacions promouen el domini progressiu de la música, la dansa, el teatre i el teatre musical.

SI faig moltes hores a la setmana, tinc algun avantatge?

Per tal de treure pressió a l’alumnat en els seus estudis acadèmics a la seva escola, el nostre programa educatiu de dansa li permet reduir hores lectives, mentre cursa l’ESO i el Batxillerat Ho pots veure aquí.