Contacte i inscripcions

Descarrega la normativa de l’Escola

  Consulta horaris i preus de les disciplines

   No

   MATRÍCULES

   No tenen descomptes.

   MATRÍCULA JOVE Fins a 16 anys complerts 35€
   MATRÍCULA ADULT A partir dels 17 anys 45€
   MATRÍCULA SÈNIOR Tenir més de 65 anys o acreditant el cobrament de pensió 40€

   INSCRIPCIONS, DESCOMPTES i DOCUMENTACIÓ

   DESCOMPTES
   Els germans tenen un descompte del 10% en el rebut mensual.
   Els alumnes que facin més d’un curs alhora, gaudiran d’un descompte del 10% en el rebut.
   Els alumnes majors de 65 anys, o que puguin acreditar estar cobrant una pensió, també gaudiran d’un descompte del 10%.
   Els descomptes no són acumulables.

   DOCUMENTACIÓ PER MATRICULAR-SE PER PRIMERA VEGADA
   Fotocòpia DNI alumne/a i dels seus pare/mare o tutor (1)
   Fotografia mida passaport de qui es matricula.
   Document del metge, signat i amb número de col·legiat, conforme qui es matricula és apte per a la pràctica esportiva.
   Fotocòpia de la targeta Sanitària (CATSALUT) de qui es matricula.
   En cas de tenir alguna malaltia crònica, problemàtica física o prendre medicaments, el metge ens ho haurà de detallar convenientment.
   Dades bancàries: fotocòpia tapa de la llibreta on es veuen titular, DNI, número de compte, IBAN, etc. Si és compte corrent, que ho faciliti al banc.